Huisregels

Hieronder vind je onze huisregels. Wij vragen je deze regels te lezen, te respecteren en na te leven.

Algemene regels

 • Blijf in geval van brand rustig en waarschuw ons onmiddellijk en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. Gebruik bij brand nooit de liften. Brandinstructies liggen bij de receptie ter inzage.
 • Bij de receptie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.
 • Op diverse plaatsen in ons hotel hangen camera‚Äôs. Een ieder die ons hotel bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dien je bij de receptie in te leveren.
 • Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Indien je nog aan het verkeer moet deelnemen, drink dan met mate. Wij bellen graag een taxi voor je.
 • Wanneer je klachten van welke aard ook hebt, kun je deze bij ons management melden. Wij vragen je om klachten direct na het moment van ontstaan te melden bij de receptie zodat we deze tijdig kunnen verhelpen.

Het is verboden om:

 • Eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • In of rond het hotel goederen te verhandelen en/of je schuldig te maken aan heling.
 • Te roken op de kamer of het balkon. Wij zijn een rookvrij hotel. Indien wij beboet worden door de overheid vanwege een gast die niet op een rokersplek rookt, verhalen wij dit op de betreffende roker.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij je hebben.
 • In het bezit te zijn van wapens of deze te gebruiken.
 • Je schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten.